Jubileumstur til Israel med Grotbæk

70-årsjubileum feires på reiser til Israel

Publisert: 08.11.2017

Våren 2018 setter vi opp ikke mindre enn 23 ulike påmeldingsturer til Israel. Dette er temareiser som legges åpent for publikum på vår nettside. I tillegg kommer reiser til Israel og Midtøsten som regnes som lukkede grupper, da for ulike menigheter, forsamlinger eller foreninger av ulikt slag.

2018 er et år som har en spesiell betydning for jødene. 14. mai 1948 ble staten Israel erklært som uavhengig fra Det britiske palestinamandatet. Det vil bli markert på flere måter gjennom jubelåret. Noen av våre reiser til Israel vil også ha e