Sist oppdatert 20. mars, kl. 14:30

Informasjon vedrørende coronavirus

Denne siden oppdateres ved ny informasjon.

Pasjonsspillet i Oberammergau er avlyst i år

Settes opp på nytt i 2022

Torsdag 19. mars kl. 16.00 ble det, etter pressekonferanse fra Oberammergau, gjort kjent for oss at pasjonsspillet som var planlagt oppsatt fra mai til oktober i år er flyttet til 2022, altså to år frem i tid.

Vi er lei oss for avlysningen, særlig for våre nærmere 2000 gjester som hadde sett frem til denne store opplevelsen. Ut fra situasjonen som preger verdenssamfunnet med Coronaviruset, har vi likevel forståelse for avgjørelsen som nå er fattet. Vi håper at våre gjester som var påmeldt turene vil bli med oss når spillet settes opp på nytt i 2022.

REFUSJON
Dersom du var påmeldt en av våre turer til Oberammergau vil du få refundert innbetalt beløp fra oss. Vi ber om forståelse for at denne prosessen kan ta noe tid. Alle kunder vil bli tilskrevet. Det er ikke nødvendig å kontakte oss, vi kontakter deg.

Av kapasitetshensyn ber vi våre kunder om å avvente å kontakte oss per telefon. Har du spørsmål eller behov for mer informasjon ber vi om at din henvendelse gjøres per e-post til [email protected]. Ved særskilt behov kan vi også via vårt sentralbord på 70 17 90 00 i åpningstiden 09:00-15:30. Vi gjør oppmerksom på noe ventetid.


NYE TURER

Så snart samfunnet er tilbake i normal gjenge vil vi sette opp nye turer, til andre reisemål, forhåpentligvis også for den kommende høsten. Vi håper å se dere da, og at vi sammen kan gå lysere tider i møte. I mellomtiden vil vi ta vare på hverandre.


ANDRE REISEMÅL

Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser til 14. april. Våre turer frem t.o.m. 14. april er derfor kansellert. Vi informerer våre kunder fortløpende.

Vi følger situasjonen nøye og vil komme med oppdatert informasjon dersom og når det foreligger.

Situasjonen er fortsatt under utvikling.

Vi setter våre kunders og medarbeideres helse og sikkerhet først.

Vi følger hele tiden UDs reiseråd. Vi ber våre kunder, sammen med oss, holde seg oppdatert på de rådene som gis fra norske myndigheter.

Vi er i løpende dialog med Virke, som er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen og er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene. Samtidig som vi selv følger med på de råd som kommer fra Helsedirektoratet gir Virke oss råd om hvordan denne krevende situasjonen skal håndteres. Dette arbeidet pågår fortsatt, og vi ber om forståelse for at vi i tiden fremover kan, når eventuelle nye reiseråd gis, ha behov for å områ oss noe før vi går til mer utvidede tiltak.

Vi har allerede kansellert flere turer og vurderer fortløpende om flere skal kanselleres.

Dersom du var påmeldt en kansellert pakkereise vil du få refundert innbetalt beløp fra oss. Dersom du er påmeldt en tur som nå er kansellert vil du bli kontaktet av en av våre reisekonsulenter. De berørte turene er å regne som pakkereiser hos Plussreiser, og pakkereiseloven har klare regler på dette. Der det per nå ikke foreligger offisielt reiseråd gjelder ordinære avbestillingsregler.

Vi har løpende kontakt med flyselskap, hoteller, turistkontor og andre aktuelle aktører på de ulike reisemålene vi har i vårt program. Våre partnere gir oss oppdatert informasjon som situasjonen der de er.

Har du spørsmål eller behov for mer informasjon er du velkommen til å kontakte oss via vårt sentralbord på 70 17 90 00 i åpningstiden 09:00-15:30. Du kan også nå oss per e-post til [email protected].