Dødehavsklinikken

Datoer for kommende turer:

7/10 - 28/10 28/10 - 18/11 25/11 - 9/12* 15/12 - 5/1.2019

Det blir en spennende høst med flere tilbud ved Dødehavsklinikken!


Her følger tekst fra Dødehavsklinikkens brosjyre:

- Er du pasient med kroniske helseplager?

- Hvordan har du det som pårørende med sykdomsbelastning i familien?

- For deg som er uten spesielle helseplager har vi skreddersydd et 14 dagers opphold slik at du kan styrke helse og tilegne deg gode livsstilsendringer for fremtiden. Som alltid, er Plussreiser vår suverene reiseoperatør, som sørger for at hver eneste gruppe har det best mulig reisealternativ og de beste flybillettene. Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som driver helsefremming, rehabilitering, utdanning og forskning. Ved Dødehavsklinikken har er det gjennom 15 år gitt tilbud om medisinsk rehabilitering og klimaterapi i det unike klimaet på jordas laveste punkt. Gjennom 5000 år har Dødehavsområdet vært kjent for sine helsefremmende egenskaper. Kliniske studier og forskning gjennom 50 år har dokumentert at Dødehavets klimaterapi er en effektiv behandling ved en rekke kroniske lidelser. Gjennom påvirkning av kroppens mikrobiom og immunsystem, oppnås oppsiktsvekkende gode langtidsresultater. Det handler om evidensbasert skolemedisin, hvor kroppens og sinnets egne helbredende krefter styrkes!

Unik klimaterapi. Solen stråler annerledes ved Livets Sjø!
Helt siden Oldtiden har Dødehavet eller Saltsjøen, vært kjent for sitt helsebringende klima. Som et unikt geologisk fenomen, ligger verdens mest saltrike innsjø i en ørken på jordas laveste område, 420 meter under havoverflaten. Høyt barometertrykk gir økt tetthet av oksygen i lufta. Minimal nedbør og høy temperatur hele året, gir tørr luft med lav relativ luftfuktighet. Solstrålene brytes gjennom en dis av fordampet mineralaerosoler som ligger som et teppe over Dødehavet. Slik blir det reduksjon av de helseskadelige strålene og et unikt forhold mellom UVA/UVB. Soleksponering gir rask produksjon av vitamin D i huden, påvirkning av mikrobiomet og immunsystemet. Kombinasjonen av de fire elementene sollys, luft, mineralsalter og svart mud, danner sammen et unikt «naturens helse spa» og et mikroklima som ikke finnes andre steder i verden. Denne ekstraordinære kombinasjonen av naturelementene har evnen til å reparere og fornye fysiologiske funksjoner og prosesser.

«Raskt tilbake i aktivt liv!» - for deg med kronisk sykdom, langtidssykmelding eller uførhet

Tre ukers tverrfaglig rehabiliteringsprogram og klimaterapi

Ved Dødehavsklinikken kombineres to behandlingsprogram samtidig; den unike klimaterapien er integrert i et helhetlig rehabiliteringsprogram, som ivaretar den enkeltes kroppslige og mentale helse, i tillegg til de psykososiale utfordringene.

Rehabiliteringstilbudet tilrettelegges sammen med deg som deltaker. Ved Dødehavsklinikken «bygges helse» med fokus på den enkeltes ressurser og muligheter. Vårt norske behandlerteam bor sammen med gruppen og sikrer tett og personlig oppfølging.

Hele mennesket, tverrfaglig rehabilitering
Pasienter med kronisk sykdom har ofte flere helseutfordringer samtidig. Sykdomsbildet er sammensatt og det er behov for tilrettelagt behandling. Fysioterapi og fysisk aktivitet tilpasses den enkeltes kapasitet og skjer under veiledning. Det er mulig å benytte svømmebasseng, treningsstudio og sykler, og det er tilpasset turløyper i nærliggende naturreservat. Det er utarbeidet eget program for undervisning, som gis i gruppe tre ganger i uken. Veiledning i stresshåndtering er viktig, med trening i avspenning, pusteteknikker og aktiv tilstedeværelse. Det legges vekt på kosthold og helsefremmende livsstil. Livsstyrketrening med innlæring av kognitive teknikker er gjennomgående i hele behandlingsprogrammet. Det er mulig å arbeide i små grupper og det gis anledning til individuelle samtaler med psykiater og psykoterapeut. En dag i uken er fridag uten behandlingsprogram. Da gis det mulighet for sightseeing, med historiske og kulturelle opplevelser i et spennende område.

«Hold deg frisk!» -Helsefremming og sykdomsforebygging for deg uten helseplager

To ukers tilbud om helsebygging og klimaterapi, individuell kartlegging

For deg som ikke lider av spesiell sykdom, er det andre muligheter. Det kan være behov for rekreasjon og hvile i en hektisk hverdag, ønske om profesjonell veiledning og helsebygging. Enkelte ganger i livet trenger vi å ta et skritt til side, ut av den travle karusellen, hvor press og forventninger krever sitt. Vi trenger å ta grep med nye verktøy, for å kunne håndtere dagliglivets utfordringer på en hensiktsmessig måte. Kanskje er det behov for gjenlæring av evnen til å være aktiv tilstede i eget liv, ta tiden vår tilbake - gjennom «sanse-kraft og tanke kraft». Det handler om helsefremming og egenomsorg i hverdagen og et liv i balanse og likevekt. Det handler om livsmestring og livskvalitet. I det unike helsebringende klimaet ved Dødehavet kan den gode samtalen og de gode møtene med profesjonelle veiledere bli et vendepunkt i - og for, livet.

«Hold deg frisk!» synes du kanskje er en vel frisk oppfordring - og lettere sagt enn gjort? Riktignok er helse en «gave» som er gitt oss ved fødsel og gjennom oppvekst. Men helse er også en oppgave – noe vi kan vedlikeholde og bygge resten av livet. Du kan påvirke din egen livskvalitet ved å engasjere deg i ditt eget helsearbeid!

Bryt mønsteret!
Livsstilen vår påvirker vår fysiske og mentale helse - og dermed vår livskvalitet. Kosthold og fysisk aktivitet er viktige deler av livsstilen. Også andre faktorer som stress, døgnrytme, søvn, røykevaner og alkoholbruk har stor betydning.

Selv om vi innser behovet for endring, er det vanskelig å ta fatt i det krevende arbeidet med å endre vaner og livsstil. Mange av oss er avhengig av et avbrekk fra den daglige rytmen, andre omgivelser og bevisstgjøring gjennom undervisning og veiledning for å komme på sporet av «et friskere liv».

Målet er å legge forholdene optimalt til rette for at du som deltaker skal kunne få overskudd og kunnskap til å gjennomføre nødvendig endringsarbeid. Programmet omfatter blant annet:

 • Individuell kartlegging av risikofaktorer, tilrettelegging, oppfølging og veiledning
 • Tverrfaglig helseteam med spesialleger, sykepleier, fysioterapeut og treningsveileder
 • Klimaterapi med Dødehavsbad, mineralske svovelbad, medisinsk massasje og varme mudinnpakninger
 • Fysisk aktivitet og fysioterapi
 • Utdanningsprogram med tema helsefremming, siste innen forskning
 • Næringsrike og varierte måltider tilpasset alle preferanser

«Hvordan har DU det?» - Pårørende og FamilieHelse

To ukers tilbud om Helsefremming og Klimaterapi

Som pårørende til kronisk syke familiemedlemmer befinner du deg i en krevende livssituasjon med risiko for å utvikle egen fysisk og psykisk sykdom. Sykdommen rammer hele familien og livet «blir snudd på hodet». Familiens dagligliv kan bli endret og når hovedfokus er på den syke, kan du som pårørende ofte føle deg usynlig. Og den følelsesmessige belastningen blir stor ved å skulle ivareta egne behov samtidig som den syke trenger all oppmerksomhet og mye omsorg.

Som pårørende er du en ressurs for den i familien som er langvarig syk. Ikke bare for den syke, men også for helseapparatet omkring den kronisk syke. Forskning bekrefter betydningen av familien som helsefremmende faktor. Kvaliteter som nærhet mellom familiemedlemmer, evne til problemløsning og åpenhet omkring sykdommen forebygger problemer i kjølvannet av kronisk sykdom.
Spørsmålene mange pårørende imidlertid stiller seg etter lang tid med stort omsorgsansvar, er: «Hvor lenge makter jeg å være en ressurs for den syke? Når blir jeg selv en belastning for den syke og familien?»

Som pårørende har du behov som må dekkes for å unngå at du og familien endres fra å være en ressurs til å bli en begrensning for den kronisk syke.

 • Du trenger aksept, tid og anledning til å ivareta egen psykisk og fysisk helse
 • Du trenger støtte til å opprettholde aktiviteter, arbeid og sosialt nettverk
 • Du trenger opplæring, veiledning og rådgivning tilpasset din situasjon
 • Mange pårørende har glede og nytte av samvær med andre i samme situasjon
 • Fremfor alt trenger du kanskje et frikvarter - rom og tid til å reflektere over situasjonen i familien, identifisere uheldige mønstre og erkjenne behovet for omprioritering og re-orientering.

Praktiske opplysninger:

Opphold i dobbeltrom ved Lot Spa Hotel, Ein Bokek, Dødehavet.

Frokost- og middagsbuffet er inkludert. Gruppene reiser samlet tur/retur Oslo.

Flere opplysninger finner du på vår hjemmeside www.dodehavstiftelsen.no

Påmelding: Vito Helse tlf 51516984 eller post@dodehavstiftelsen.no