Israel Security Week - En opplevelse for livet!
En tur til økt innsikt og forståelse av sikkerhet i Israel

Avreisedato

02.02.2019

Varighet

9 dager

Pris fra

24 850,-

Israel Security Week - En opplevelse for livet!

Er du opptatt av dagens situasjon i Midt-Østen og har lyst på en opplevelsesferie kombinert med besøk til våpenfabrikk, trenings-fasiliteter og informasjon om tek-nologiske sikkerhetsløsninger og forelesning, også kombinert med gode frikvelder i Jerusalem, og en dag helt i ro ved Middelhavet? Da er dette turen for deg! Her fa r du en unik mulighet til a bli med pa et eks-klusivt fagprogram som er like aktu-elt for de som jobber med sikkerhet og etterretning, sa som politi, vekte-re, livvakter, ansatte i forsvaret og etterretningstjenesten. Pa grunn av et spesielt og kostbart dagsprogram blir totalprisen for turen noe høyere enn en mer ordinær tur.

Dag 1

Lørdag / Shabbat 2. februar: Reisedag Norge - Israel

Vi reiser i fra Oslo med Turkish Airlines via Istanbul til Tel Aviv. Mulig å bestille tilslutningsbillett. På flyplassen i Tel Aviv står buss og venter for å kjøre gruppen til vårt hotell i Jerusalem.

Dag 2

Søndag 3. februar: Politiakademiet / Urban warfare, Jerusalem

Etter frokost besøker vi det Nasjonale politi akademi for en fascinerende og profesjonell tur for å se deres spesielle treningsfasiliteter. Møte med senior instruktører og for å se på de ulike stadiene av treningen / utdannelsen.

Deretter oppleve bruken av avanserte va pensimulatorer til bruk i opplæringen av forsvar av by og tettsteder. En ufor-glemmelig og realistisk opplevelse i et skreddersydd treningsanlegg. Frokost og middag pa hotellet.

In English: “After breakfast, visit the National Police Academy for a fasci-nating and professional tour of their special training facilities. Meet with senior instructors and watch the various stages of training.

Later on, urban warfare activity - ex-periencing the use of advanced weapon simulators. An unforgettable and realistic experience in a designa-ted training facility”.

Dag 3

Mandag 4. februar: Besøk ved en våpenfabrikk / Cyber Start-up

Etter frokost, besøker vi en israelsk våpenfabrikk som produserer noen av de mest avanserte og bestselgende våpen og tilbehør i verden. I tillegg skal vi også få en oversikt over ny teknologi og utstyr fra sikkerhets- og våpenverdenen. Deretter en tur til et sted med Cyber start up, og foredrag gitt av en Cyber-forsvars og angrepsekspert.
Frokost og middag pa hotellet.

In English: “After breakfast, tour an Israeli weapons factory that manu-factures the most advanced and best- selling weapons and accessories in the world. Also an overview of addi-tional gadgets from the world of secu-rity and weapons. Later on, a tour of a cyber start-up / lecture with a securi-ty and cyber fighter expert”.

Dag 4

Tirsdag 5. februar

Etter frokost besøker vi en skole for opplæring av sikkerhetsvakter. Forelesninger fra skolens leder, visning og gjennomgang av Krav Maga-opplæring og et møte med senior trenings instruktører, besøk på et sikkert anlegg som en del av visning og undersøkelse av sikkerhets-konseptet. Så til vårt hotell til middag og overnatting

In English: “After breakfast we will visit a school for training security Guards: have a lecture by the head of the school, a viewing and review of Krav Maga training and a meeting with the senior training instructors, a visit to a secure facility as part of the viewing and examination of the secu-rity concept.”

Dag 5

Onsdag 6. februar: Teknologiske sikkerhetsløsninger

Etter frokost vil vi tilbringe en hel dag, og lære/se, israelsk sikkerhets teknologi. Besøk ved et av Israels internasjonale selskaper, som produserer sikkerhetsløsninger.
Ettermiddag - fri. Så tilbake til vårt hotell til middag og overnatting

“In English: “After breakfast, we will devote a whole day to Israeli techno-logy for security and safety. Tour of an international company that pro-duces security solutions Afternoon – free”.

Dag 6

Torsdag 7. februar: Forelesninger

Sabotasje og eksplosiver (historien til verdens største angrep)
- Israels intelligens / etterretning- for-tid, nutid og fremtid
- Livvakter - mord som endret historiens ansikt
- Krav Maga - forelesning og praktisk trening - den mest anerkjente israelske metoden for kamp sport / selvforsvar i verden
Så tilbake til vårt hotell til middag og overnatting.

In English:
Sabotage and explosives (the history of the world's largest attacks)
- Israeli intelligence – past, present and future
- Body Guards – assassinations that changed the face of history
- Krav Maga – lecture and practical training – the most recognized Israeli method of warfare in the world


Dag 7

Fredag 8. februar: Jordanelven - Masada - Dødehavet - Ørken

Vi starter dagen med panorama utsikten i fra Oljeberget over byen, og ser bymuren og Tempelplassen godt her ifra. Et langt liv er ikke nok til å få se alt i Jerusalem. Deretter sier på gjensyn til Jerusalem for denne gang, reiser ned til Jordanelven (Jesu dåpsplass, rett overfor Jeriko), Dødehavet (verdens laveste punkt) og til Masada, deretter gir vi anledning til bading i Dødehavet. Så drar vi via Arad, og den nordlige delen av Negev ørkenen, på vår vei til vårt hotell i badebyen Netanya ved Middelhavet.
Kl. 20.30 Etter shabbats måltidet på hotellet. Fellessamling!

Dag 8

Lørdag / Shabbat 9. februar: Fridag i Netanya ved Middelhavet

Det er Shabbat og siste hele dagen for oss i Israel for denne gang. Nyt den! Soling og bading.

Kl.17.00 Fellessamling, hvor vi oppsummerer våre opplevelser, og tegner inn på våre karter hvor vi har vært, samt evaluerer litt fra turen.
Ca. Kl. 20.00 I det en ny uke starter i Israel, etter middagen på kvelden, går vi ut sammen med folket på byen. Her får du tid til å gjøre de siste innkjøp av gaver og suvenirer.

Dag 9

Vi sjekker så ut av hotellet, og blir fraktet med buss til Ben-Gurion flyplass i Tel-Aviv. Sier Le`hitra`ot, på gjensyn, til Israel for denne gang, og gleder oss allerede til neste tur, (om Herren dryger, og gir oss enda en gang en slik mulighet).

Vi skal også få treffe og bli kjent med israelere under turen. Dette blir naturlig flettet inn på passende dager og kveldssamlinger. Gled dere!

Priser og betingelser

Pris fra 24 850,-

Tillegg for enkeltrom: kr. 4.725,-

Bosteder
02 – 08/2 Prima Kings Hotel, Jerusalem
08—10/2 King Solomon Hotel, Netanya

Vi har begrenset antall plasser på turen. Turen fylles opp fortløpende. På grunn av strenge regler fra flyselskapet, må vi ha inn påmeldinger så tidlig som mulig. Ved sene påmeldinger kan vi ikke garantere plass på turen. Prisene er gitt på gjeldende tariffer og valutakurser basert på min. 20 betalende deltakere. Vi tar forbehold om programendringer og at det melder seg nok deltakere til å gjennomføre turen. Vi tar også forbehold om endringer i valutakurser, devaluering, uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter eller lignende.

Bestill

Prisen inkluderer

 • Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur
 •  Flyavgifter kr. 1.705,- (pr. mai –18, kan endres) 
 • Hele rundreisen og alle utflukter etter programmet 
 • Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller
 • Halvpensjon dvs. frokost og middag
 • Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det fremgår av dagsprogrammet samt forelesning 
 • Norsk reiseledelse 
 • Skandinavisktalende guide

Prisen inkluderer ikke

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med 40 USD
• Drikke til inkluderte måltider
• Reiseforsikring (alle må ha).

Flytider
DatoStrekningAvgang kl.Ankomst kl.Flight
2. februar Oslo - Istanbul11401730TK 1752
2. februarIstanbul - Tel Aviv20302135TK 864
10. februarTel Aviv - Istanbul08551220TK 865
10. februarIstanbul - Oslo14251630TK 1753
 • Betingelser for denne turen

  Avbestillingsvilkår D                   Plussreiser

  Denne turen har følgende avbestillingsregler. 

  • • Avbestilles turen innen 90 dager før avreisedato, belastes et gebyr på kr. 500,- 
  • • Avbestilles turen mellom 89 dager og 66 dager før avreisedato, tilbakebetales ikke depositum 
  • • Avbestilles turen mellom 65 og 36 dager før avreise, kreves 30 % av turprisen 
  • • Avbestilles turen mellom 35 dager og 15 dager, kreves 50 % av turprisen 
  • • Avbestilles turen mindre enn 15 dager før avreise, eller ved manglende frammøte avreisedagen, kreves 100% av turprisen inn. Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen. 

  Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt inn depositum/turpris. PLUSSREISER kan da fakturere dette i ettertid. 

  Generelle vilkår: 

  PLUSSREISER sine vilkår baserer seg på ”Lov om pakkereiser” av 25.08.95 med senere endringer og forskrifter, samt ”Alminnelige vilkår for pakke-reiser” utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerombudet gjeldene fra 01.01.15. 

  PLUSSREISER forplikter seg til å gjennomføre turene etter de oppsatte program så langt det er praktisk mulig. Ved uforutsatte hendelser, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som for eksempel omlegging av reiserute, bytt av transportmiddel, overnattings-sted, endring av turteam, droppe severdigheter/besøkssted o.l. PLUSSREISER kan avlyse turen/avgangen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes ca 5 uker før avreise. 

  På reiser i andre verdensdeler kan det forekomme endringer i programmet pga kulturelle forskjeller. 

  Den reisende har plikt til å selv sette seg inn i vilkår og informasjon tilsendt fra turoperatør. 

  Påmelding og betaling 

  Påmelding skjer via vår hjemmeside eller ved å kontakte PLUSSREISER sine kontor eller til våre bestillingsagenter i Haugesund og Stavanger. 

  Du regnes som påmeldt når din bestilling har nådd oss. Om du ønsker å trekke deg fra en tur gjelder generelle avbestillingsregler selv om du ikke har betalt inn depositum/turpris. 

  Etter påmelding vil kunden motta en bekreftelse med en todelt faktura fra PLUSSREISER. 

  Forbehold om prisendringer 

  Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen. Prisen er kalkulert med de valutakurser som var gjeldende ved produksjon av turen. Dersom det blir vesentlige forandringer i valutakursene, devaluering el.l. forbeholder vi oss retten til å justere prisene. Det samme gjelder uforutsatte avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av flyskatter eller lignende. 

  Avbestillings- og reiseforsikring 

  Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Vi anbefaler alle å tegne en avbestillings-forsikring i tillegg til selve reiseforsikringen. 

  Avbestillingsforsikring kan bestilles hos Plussreiser ved påmelding og betales samtidig med depositumet. Avbestillingsforsikring kan ikke etterbe-stilles etter at depositumet er innbetalt. Den blir ikke refundert ved avmelding. 

  Pris for avbestillingen er 5% av turprisen, minimum kr 500,- 

  - Forsikringen dekker fri avbestilling ved sykdom/død hos den reisende selv, personer i hans/hennes husstand eller nærmeste familie (dvs. ektefelle, samboer, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken). Dette må bekreftes med legeattest som må fremlegges senest 1 måned etter avreisedagen. 

  Pass 

  Vær oppmerksom at på reiser utenom Schengen/EU må være gyldig i minst 6 måneder etter hjemreisedato. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere i våre programmer. Hvis du ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til aktuelt reise-mål. 

  Diverse 

  Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse underveis. Spesielle behov må opplyses ved påmelding 

  Klager 

  Dersom noen ønsker å fremsette klage, må dette gjøres umiddelbart til reiseleder. I tillegg må det sendes skriftlig begrunnet klage til PLUSSREISER v/daglig leder, innen fire uker etter hjemkomst. 

  Vi tar forbehold om trykkfeil i turprogrammet.