Kunnskapsreise til Kina 2018 med Nygjerde

27.09 – 7.10 2018

Turteam: Gerd Helga og Lidvar Nygjerde